2020 • Help Brandwonden Kids vzw

De opbrengst van onze RNC 2020 werd, naast verschillende lokale doelen en "Vrienden der Blinden", ook aan "Help Brandwonden Kids vzw." geschonken.

"Help Brandwonden Kids Vzw." is een vereniging die kinderen met brandwonden financieel wenst te steunen.

"Help Brandwonden Kids Vzw."

Jaarlijks worden vele kinderen geconfronteerd met brandwonden. Dit is voor hen het begin van een lange lijdensweg. Gespecialiseerd medisch personeel begeleidt deze kinderen met de grootste zorg. Maar eens deze kinderen het ziekenhuis verlaten wacht hen nog een zeer lange en moeilijke periode. Vanaf dat moment begint de lange weg van reïntegratie.

In 2007 werd "Help Brandwonden Kids Vzw." afgekort "H.B.K." opgericht om kinderen met brandwonden hun leed te verzachten. De vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en medewerkers en groeide op korte tijd uit tot een statement binnen de Belgische Brandwonden Stichting.

Doelstellingen

Help Brandwonden Kids Vzw. wenst kinderen met brandwonden financieel te steunen.

In samenwerking met de Belgische Stichting Brandwonden en de brandwondencentra van UZ Leuven Gasthuisberg, Stuivenberg Antwerpen, UZ Gent en Neder Over Heembeek kunnen zij de ingezamelde gelden verdelen naar datgene wat op dat moment de meest prangende behoeften zijn van de kinderen.

Zij zijn steeds vragende partij om van de Belgische Stichting Brandwonden de vraag tot steun te mogen ontvangen. Ook op vraag van de sociale diensten van de verschillende brandwondencentra zal financiële steun toegekend worden. Deze vraag tot financiële steun aan kinderen met brandwonden wordt stevig onderbouwd door een commissie van sociaal assistenten en verpleegkundigen, onafhankelijke specialisten uit de brandwondencentra, die elke aanvraag in detail onderzoeken en de financiële steun blijven opvolgen via de coördinator in het zorgtraject.

Wel zal Help Brandwonden Kids Vzw. steeds intern overwegen de steun toe te kennen.

Hieronder enkele aanknopingspunten voor tegemoetkomingen in vergoeding van kosten die voor Help Brandwonden Kids Vzw. in aanmerking kunnen komen.
Kosten voor psychologische ondersteuning, aanvullende medicatie en verbanden, oplopende remgelden in de kinesitherapie, specifieke littekenverzorging, speelgoed op de brandwondencentra, UV-bestendige zwempakken, bijkomende drukpakken en of orthopedische hulpmiddelen,...

Naast de verschillende tegemoetkomingen bieden zij ondersteuning van verschillende initiatieven voor kinderen met brandwonden, zoals kuurkampen en andere kampen die de genezing en integratie in de maatschappij in de hand kunnen werken.

Ook wensen zij een aanspreekpunt te zijn voor kinderen met brandwonden.

Bovendien is preventie een belangrijke doelstelling voor “Help Brandwonden Kids Vzw.”.
Zo heeft H.B.K. in het najaar van 2017 een campagne gestart om zoveel mogelijk scholen in België te voorzien van “Doe dozen” voor de kleuters en 2de graad lager onderwijs. Een “Doe doos” is een educatief pakket om brand en brandwonden te voorkomen. De toelichtingen voor de leerkrachten zijn duidelijk beschreven in de bijgevoegde scenario’s.

2020 • Help Brandwonden Kids vzw
2020 • Help Brandwonden Kids vzw
2020 • Help Brandwonden Kids vzw
2020 • Help Brandwonden Kids vzw
2020 • Help Brandwonden Kids vzw
2020 • Help Brandwonden Kids vzw
2020 • Help Brandwonden Kids vzw
2020 • Help Brandwonden Kids vzw
2020 • Help Brandwonden Kids vzw

Ondersteunt u mee de werking van Help Brandwonden Kids vzw?

Bekijk hier de sponsormogelijkheden van onze RNC 2020