Sponsors

Rotary Night Club

Sponsors RNC sinds 2017

We zijn vereerd dat we voor onze Rotary Night Club op de steun en sympathie van zo velen mogen (blijven) rekenen. Zonder deze talrijke sponsoring, was het niet mogelijk geweest om gelden te schenken aan de verschillende projecten. Onze eeuwige dank én vermelding onder deze rubriek.

Bekijk via onderstaande links op welke sponsors we konden rekenen.