2020 • Kinderkankerfonds vzw

Met de opbrengst van ons ontbijt van 11 november 2020 steunen we vzw Kinderkankerfonds.

Vzw Kinderkankerfonds zorgt voor een betere levenskwaliteit voor kinderen met kanker en hun gezinnen.

Vzw Kinderkankerfonds geeft financiële en psychologische steun aan kinderen met kanker en hun gezinnen. De behandeling maakt de genezingskansen steeds hoger maar de behandeling duurt lang en gaat vaak gepaard met bijwerkingen allerhande. Het kind wordt hoe dan ook geconfronteerd met ongemak en pijn. Ouders gaan gebukt onder angst, onzekerheid en gevoelens van onmacht. Om deze kinderen en hun ouders te motiveren om dit vol te houden en om de behandeling draaglijk te maken is veel extra zorg nodig.

Het verhaal van het Kinderkankerfonds

Het verhaal van vzw Kinderkankerfonds begint in 1986 met de opstart van een financieel steunfonds voor de toenmalige kinderkankerafdeling 3K6 van het UZ Gent. Dit initiatief werd genomen door de kinderoncoloog dokter Yves Benoit, die de allereerste financiële steun ontving via een familiefeest. Dit financieel steunfonds zorgde voor de aankoop van bijkomend materiaal voor de kinderen in het ziekenhuis en ook voorde vergoeding van medicijnen die toen niet terugbetaald werden. Dankzij de enthousiaste reacties en meerdere succesvolle inzamelingen werd in het voorjaar van 1988 beslist om verder te werken met een onafhankelijke vereniging: vzw Kinderkankerfonds.

Op 2 juni 1988 ontstaat vzw Kinderkankerfonds met als doel gezinnen steunen met psychologische en financiële hulp, ziekenhuisafdelingen vooruit helpen met materiaal en extra medewerkers, en wetenschappelijk onderzoek financieel ondersteunen.

Sinds haar oprichting heeft vzw Kinderkankerfonds talrijke initiatieven genomen om het lot van zieke kinderen te verbeteren:

  • Materiële hulp voor de kinderkankerafdeling

  • Financiële steun aan patiënten en hun gezin

  • Investeringen in degelijke psychologische opvang en bijkomend verpleegkundig personeel op de ziekenhuisafdeling

  • Vanaf 1990: oprichting van de organisatie van thuiszorg in het Koesterproject

  • In 2006: deLIEving opgestart voor broers en zussen van kinderen met kanker

  • Steun verlenen aan wetenschappelijk onderzoek want het Kinderkankerfonds is ervan overtuigd dat onderzoek cruciaal is en blijft in de strijd tegen kinderkanker.

Sommige leemtes in de gezondheidszorg die vzw Kinderkankerfonds aantoonde, zijn intussen erkend door de overheid. Er zijn structurele oplossingen geboden: psychologen maken deel uit van het behandelend team, er is een regeling voor de palliatieve thuiszorg,...

Vandaag de dag blijft vzw Kinderkankerfonds alle initiatieven steunen en houdt het de vinger aan de pols om veranderende noden te signaleren en naar oplossingen te zoeken. In de toekomst hopen we meer te kunnen investeren in wetenschappelijk onderzoek.

Kinkerkankerfonds vzw
Kinkerkankerfonds vzw
Kinkerkankerfonds vzw
Kinkerkankerfonds vzw
Kinkerkankerfonds vzw
Kinkerkankerfonds vzw
Kinkerkankerfonds vzw
Kinkerkankerfonds vzw