2021 • OLIVIA FUNDWat het Olivia Fund doet

Bron teksten & foto's: www.olivia.be

Het Olivia Fund wil een brug slaan tussen vernieuwend kankeronderzoek en patiënten, met extra aandacht voor zieke kinderen. We vinden het daarbij cruciaal dat die nieuwe kennis op korte termijn kan uitmonden in een concrete klinische behandeling.


Dat doen we door wetenschappers te steunen die zich met passie verdiepen in nieuw onderzoek naar behandelingen tegen kanker. We kiezen projecten waarvoor weinig commerciële belangstelling bestaat, maar die voor patiënten – en vooral voor kinderen – een groot verschil kunnen betekenen.

Die studies blijven we met veel interesse en betrokkenheid op de voet volgen in nauwe samenwerking met onze wetenschappelijke adviesraad. Waar leidt dit onderzoek naartoe? Welke kansen biedt dit spoor? Welke problemen moeten we onderweg oplossen? Hoe kunnen we sneller vooruit gaan? Worden kinderen daar beter van? Zo zijn we zeker dat het einddoel niet wordt vergeten.

Dit doen we in de praktijk:

  • Meer aandacht vragen voor kinderkanker in de wetenschappelijke en medische wereld. Basisonderzoek en specifieke behandelingen voor kinderen moéten hoger op de prioriteitenlijst komen.
  • Financiële ruimte geven aan basisonderzoek. Want alleen zo kunnen nieuwe ideeën en creatieve pistes groeien, die vanuit de noden van een specifieke patiënt vertrekken. Op die manier kunnen we uiteindelijk komen tot gepersonaliseerde geneeskunde.
  • IJveren voor een bruikbare toepassing: wetenschappelijke vondsten uit het labo moeten snel vertaald worden naar concrete gepersonaliseerde behandelingen. Dat kan door te werken van labo naar bed én van bed naar labo (‘translationele geneeskunde’). Bij deze nieuwe trend in de medische wetenschap worden onderzoeksresultaten toegepast op patiënten én praktijkervaringen meteen teruggekoppeld naar de research.
  • Immunotherapie verder uitbouwen. Als pionier steunde het Olivia Fund 15 jaar geleden het idee om experimentele immunotherapie toe te passen op hersentumoren. Met succes: na een lange, moeilijke weg zijn er vandaag meer kinderen die langer overleven. Door basisonderzoek te blijven steunen kan immunotherapie verder begrepen, verfijnd en verbeterd worden.
  • Het toepassingsgebied van immunotherapie en daarvan behandelingen die daarop voortbouwen uitbreiden naar andere vormen van kanker, zoals eierstokkanker, vaste tumoren bij kinderen (neuroblastoom), glioblastoom (zeer agressieve hersentumor), andere kinderkankers… Dat doen we door basisonderzoek te steunen dat goede kansen biedt om te leiden naar een concrete behandeling.
  • Andere interessante kankeronderzoeken, studies naar gerichte combinatietherapieën en diverse kruisbestuivingen steunen aan verschillende Belgische topuniversiteiten (KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent…)
  • Streven naar een betere samenwerking tussen de centra voor kinderoncologie in België. Als wetenschappelijke projecten en klinische studies worden gecentraliseerd, kun je mensen in nood efficiënter helpen.
  • Labo’s, apparaten, materialen en lonen van doctoraatsstudenten en onderzoekers financieren. Zo hebben we de inrichting van het labo voor experimenteel basisonderzoek bekostigd.
  • Het bewustzijn bij de overheid aanmoedigen en ijveren voor de terugbetaling van bepaalde medicijnen, want ook kleinere projecten voor een beperkte groep kunnen maatschappelijk relevant zijn.
  • Bij Europa ijveren voor een vereenvoudigde wetgeving. Zodat het werk van academische centra die veelbelovende therapieën onderzoeken administratief vlotter verloopt en financieel haalbaar blijft.


Olivia’s verhaal

Olivia was tweeënhalf toen ze aan een hersentumor bezweek.

Dàt mag geen enkel kind meer overkomen.

Daarom steunt het Olivia Fund vernieuwend kankeronderzoek

dat jonge patiëntjes betere overlevingskansen

geeft en concreet bij hun genezing helpt.

Ook u kunt ons daarbij helpen.

Samen kunnen we kanker verslaan!


Op 1 oktober 1999 stopte de wereld met draaien. Olivia, ons dochtertje van tweeënhalf jaar, bleek een hersenstamtumor te hebben. In één klap zagen mijn man en ik al onze toekomstplannen in rook opgaan. Verdoofd door wanhoop en radeloosheid begonnen we aan een intensieve zoektocht naar genezing.

De middelen om de tumor te bestrijden, bleken beperkt: voor veel behandelingen was Olivia nog te jong. We klopten aan bij dokters in de hele wereld, maar de wetenschap had geen antwoord. Alleen KU Leuven gaf ons een sprankeltje hoop. Er was een beloftevol onderzoek opgestart, dat in een nieuwe therapie kon uitmonden. De financiële middelen voor een snelle ontwikkeling ontbraken echter.

Olivia overleed op 10 april 2000. Ze werd net geen drie jaar oud. Naast onmetelijk verdriet voelden we ook opstandigheid. Hoe was het mogelijk dat een veelbelovende studie door financiële moeilijkheden in de ijskast was gezet, waardoor een jong en kostbaar mensenleven verloren ging? Dit vonden we onaanvaardbaar!

Intussen waren we zo sterk in het project aan KU Leuven gaan geloven, dat we het niet in de steek wilden laten. We besloten het Olivia Hendrickx Research Fund op te richten om zo dit nuttige, veelbelovende kankeronderzoek te blijven steunen. Vandaag hebben we onze steun uitgebreid naar andere interessante pistes. Daarbij volgen we alle studies met een grote betrokkenheid en blijven we ons einddoel – wordt een kind daar echt beter van? – streng bewaken.

Olivia had geen toekomst, terwijl haar leven nog moest beginnen. Maar voor veel andere kinderen kan dit dankzij nieuwe therapieën anders zijn. Wij hebben de sleutel tot hun toekomst in handen. Het Olivia Fund wil iedereen, en vooral de zwaksten en allerkleinsten, betere vooruitzichten geven. Meer kans op een gezonde toekomst.

Ook u kunt ons daarbij helpen.
Geef kanker geen kans.

Ilse De Reze
Olivia’s mama
Voorzitster Olivia Fund


Olivia Hendrickx Research Fund vzw
Wolstraat 18
2200 Herentals

Email: info@olivia.be

Tel: +32 14 22 60 06
www.olivia.be

2021 • OLIVIA FUND
2021 • OLIVIA FUND
2021 • OLIVIA FUND
2021 • OLIVIA FUND
2021 • OLIVIA FUND
2021 • OLIVIA FUND
2021 • OLIVIA FUND
2021 • OLIVIA FUND
2021 • OLIVIA FUND