2022 • NOORDERHART REVALIDATIE & MS

Over Noorderhart Revalidatie & MS

Bron teksten & foto's: Ilse Lamers

Revalidatie & MS

Noorderhart Revalidatie & MS biedt enerzijds medisch specialistische diagnostiek en behandeling aan personen met MS
en anderzijds medisch specialistische revalidatiediagnostiek en behandeling aan volwassenen met een lichamelijke en/of
cognitieve beperking als gevolg van een aandoening in het bewegingsapparaat, zenuwstelsel of hersenen.

Daarnaast is het centrum erkend als expertisecentrum voor comapatiënten en biedt het centrum sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen.


Revalideren is leren om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te functioneren en te integreren in de maatschappij.

Ze stellen de revalidant centraal en gaan met een team van deskundigen samen aan de slag om de persoonlijke doelen
met een individueel behandelplan te bereiken. Ze streven naar kwaliteitsvolle, integrale zorg en maken gebruik
van specialistische en innovatieve behandelmethoden, technieken en hulpmiddelen.

Noorderhart Revalidatie & MS vormt een brug tussen het acute ziekenhuis en de thuissituatie voor
recent verworven beperkingen en biedt integrale zorg aan personen met chronische neurologische aandoeningen.

Revalidatie kan zowel ambulant als in hospitalisatie plaatsvinden.

Kengetallen

  • 120 SP-bedden

> 5 coma-bedden

> 150 ambulante patiënten

> 12 bedden dagziekenhuis

  • Personeel - 180 FT/300 medewerkers
  • Vrijwilligers - 60 personen

Mogelijke projecten voor ondersteuning

  • 4 verrijdbare werkstations
  • Uitbreiding rolstoelen
  • E-Link – toestel voor evaluatie van handknijpkracht
  • Dessintey voor Intensieve revalidatie.
    Een unieke technologie gericht op motorische planning en centrale controle van bewegingen.

Noorderhart Revalidatie & MS
dr. Ilse LAMERS
Ilse.Lamers@noorderhart.be

Boemerangstraat 2, 3900 Pelt
https://www.noorderhart.be/nl/revalidatie-ms/