2023 • CKG DE SCHOMMELOver CKG DE SCHOMMEL Averbode

Bron tekst: www.ckgdeschommel.be

ZOWEL KORTE ALS LANGE DAG- en NACHTOPVANG


In Averbode verblijven kinderen van 0 tot 12 jaar voor korte of lange dag- en nachtopvang. De korte opvang biedt rust voor gezinnen in crisissituaties. Bij het zoeken naar een oplossing voor moeilijke gezinssituaties bestaat de mogelijkheid dat kinderen ook langer in de leefgroep blijven. De kinderen verblijven in gezinsgerichte leefgroepen. Een verblijf in CKG De Schommel vzw gaat samen met gezinsbegeleiding. CKG De Schommel vzw biedt opvang in twee leefgroepen: de Elfjes en de Kids. Elke leefgroep telt tien à twaalf kinderen, zowel jongens als meisjes. De kinderen krijgen een eigen slaapkamer, indien mogelijk samen met broers en zussen. Ouders betalen, afhankelijk van het gezinsinkomen, een bijdrage voor het verblijf van hun kind in CKG De Schommel vzw.

Team van leefgroepbegeleiders en huishoudsters

Elke leefgroep heeft een eigen team van leefgroepbegeleiders. Binnen de leefgroep is er groeps- en individuele begeleiding. Daarnaast helpen we hen bij het uitvoeren van de schooltaken. Elk kind heeft een persoonlijke ‘aandachtsopvoeder’. Deze persoon geeft extra individuele aandacht aan het kind, observeert, stelt mee het gezinswerkplan op, volgt het dossier op,… Ze bieden elk kind in de eerste plaats rust en begeleiding waarbij we hun ontwikkeling maximaal bevorderen.

Gezinsbegeleiding

Wanneer ze een kind opvangen, start tegelijkertijd de gezinsbegeleiding. Een gezinsbegeleider gaat op regelmatige basis thuis langs. Eventuele opvoedingsproblemen of –vragen komen tijdens deze gesprekken aan bod. Er wordt informatie uitgewisseld over het kind in de leefgroep en de situatie thuis. Tijdens het verblijf werken ze intensief aan de relatie tussen de ouders en het kind.

Bezoek en samenwerking met de ouders

De ouder is voor het kind en voor CKG De Schommel een heel belangrijke partner. De opvang wilt graag maximaal met de ouders samenwerken. Samen gaan ze op zoek naar de best mogelijke bezoekregeling en naar manieren om deel te nemen aan de ouderactiviteiten.


CKG De Schommel
Westelsebaan 108
3271 Averbode

tel.: 013 78 07 30
www.ckgdeschommel.be
Ondersteuning van CKG DE SCHOMMEL door Rotary Club Westerlo


Loopwagens, fietsen en tablets

In mei 2023 schonk Rotary Club Westerlo aan de dag- en nachtopvang verschillende formaten loopwagens,
loopfietsjes en fietsen, zodat de kinderen van verschillende leeftijden zich ter plaatse kunnen vermaken, behendiger
en vaardiger kunnen worden in het fietsen, en zich indien mogelijk ook met de fiets naar school kunnen verplaatsen.
Bovendien werden er 20 tablets aangekocht voor De Schommel.

Bij de feestelijke overhandiging, werden alle kids en begeleiders ook getrakteerd op een lekker ijsje!

Omwille van privacy redenen werden onderstaande foto's vervaagd.

2023 • CKG DE SCHOMMEL
2023 • CKG DE SCHOMMEL
2023 • CKG DE SCHOMMEL
2023 • CKG DE SCHOMMEL
2023 • CKG DE SCHOMMEL
2023 • CKG DE SCHOMMEL
2023 • CKG DE SCHOMMEL
2023 • CKG DE SCHOMMEL